Χορός και Κίνηση

Το τμήμα Χορού και Κίνησης απευθύνεται σε μαθητές της Φωνητικής και του Μουσικού Θεάτρου με σκοπό την ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση. 

 

Προσφέρονται ατομικά και ομαδικά μαθήματα στα ακόλουθα είδη χορού:

Μουσικό Θέατρο

Τζαζ και Σύγχρονο

Barre Fitness 

Hip -hop/Commercial

Σκηνική Παρουσία 

Σκηνική Παρουσία

Πάρε τον έλεγχο στη σκηνή και κέρδισε το ακροατήριο!

Η ενίσχυση της σκηνικής παρουσίας βοηθά στην επικοινωνία του τραγουδιστή με το κοινό μεταφέροντας του αυτό που αισθάνεται. Με αυτό τον τρόπο δίνει ζωντάνια στην ερμηνεία του, ενώ ταυτόχρονα αποκτά εκείνο το «συστατικό» που χαρακτηρίζει μία εκτέλεση επαγγελματική.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι βασικές περιοχές του σώματος οι οποίες θα βοηθήσουν στη σύνδεση της φωνητικής απόδοσης και της σκηνικής παρουσίας, χωρίς όμως αυτό να απομακρύνεται από την ερμηνεία του τραγουδιού

Επιλύει θέματα όπως:

  • Άγχος

  • Έλλειψη αυτοπεποίθησης.

  • Σκηνική αμηχανία.

  • Δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων 

  • Δυσκολία στην έκφραση του σώματος.

  • Αμήχανη ή ανεπαρκή κίνηση στη σκηνή.